Meer over de opdracht

Beschrijving

Speel met elkaar een carnavalslied. Ieder kind zingt één woord uit het lied op het moment dat de “pianist” de toetsen (armen van de leerling) beroert.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.