Het project bestaat uit verschillende onderdelen en deze onderdelen zijn flexibel in te zetten. Het is aan de basisschool c.q. aan de leerkrachten hoe en welke onderdelen zij voor hun groepen inzetten.

Het project bestaat onder andere uit

 • werkboekjes
 • bureauleggers
 • ordner met lessen
 • filmpjes
 • website
 • leskist

Alle opdrachten zijn zelfstandig in te zetten en de tijdsduur loopt uiteen van 10 tot 60 minuten.

Alle opdrachten zijn ook digitaal beschikbaar via de website. Vraag hiervoor inloggegevens aan.

De lessen concentreren zich rondom de volgende onderdelen:

 • Taal
 • Rekenen
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Raadsels/puzzels
 • Drama
 • Muziek
 • Bewegen
 • Knutselen / creatief
 • Kleurplaten