Meer over de opdracht

Beschrijving

Elk plaatje staat gelijk aan een getal van 1 tot en met 6. Als je de plaatjes bij elkaar optelt, moet de uitkomst gelijk zijn aan de getallen die je aan de rechterkant en onderkant ziet staan. Welk getal hoort bij welk plaatje?

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.