Meer over de opdracht

Beschrijving

Een leuk werkboekje met verhaaltjes, puzzeltjes en gekke moppen.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.