Meer over de opdracht

Beschrijving

Ties en Fien spelen samen op zolder als ze een mysterieus boekje vinden. Het boekje heet “carnaval ontmaskert”. Lees jij met Ties en Fien mee over de raadsels van een mysterieus carnaval.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.