Meer over de opdracht

Beschrijving

Welk team heeft als eerste allemaal de verkleedestafette gelopen en mogen zich koning van de carnavalsestafette noemen?

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.