Meer over de opdracht

Beschrijving

Kun jij de dialectwoorden herkennen? Weet jij wat er met een typische carnavalsterm wordt bedoeld? Gebruik de memorykaartjes in de leskist en speel het spel.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.