Natasja van Sterkenburg heeft met haar man Erwin, carnavalsprins Alfredo XX in Dommelboarzendurp, een leermethode ontwikkeld voor de basisscholen met de bedoeling om het carnavalsfeest met al zijn tradities en protocollen meer inhoud en betekenis te geven voor de leerlingen.
In het radioprogramma Blikveld van zaterdag 5 februari jongstleden lichtte Natasja van Sterkenburg dit initiatief toe. Daarbij werd zij bijgestaan door Wendy van Laarhoven, leerkracht van het Zuiderbos, op welke school met deze leermethode een pilot wordt gestart.

Kinderen weten tegenwoordig weinig van het carnavalsfeest. De belangstelling voor het carnavalsfeest loopt terug. Dit was voor Natasja van Sterkenburg reden om met haar partner een cursus op te zetten gericht op het enthousiasmeren van de jeugd. Het lesmateriaal bestaat uit een lesboekje, werkboekjes, bureauleggers, filmpjes, en een leskist. Informatie en lesmateriaal is te vinden en te downloaden op de website www.TiesFien.nl.

Wendy van Laarhoven, leerkracht van het Zuiderbos, is enthousiast. Zij start op haar school een pilot. Zij wil kinderen graag iets meegeven over de betekenis en de achtergrond van het carnavalsfeest. Bijna alle basisscholen in Vught doen mee aan dit project.