Na hard werken en lobbyen is het de werkgroep van Ties en Fien gelukt om -op een na- alle scholen warm te krijgen aandacht te geven aan Carnaval. Inmiddels zijn ze een Stichting geworden en gaan ze door met het ontwikkelen van educatie voor de groepen 1-8 zowel binnen- als buitenschools. Ze hopen hiermee alle jeugd in Vught te kunnen betrekken zodat de jeugd het begrip carnaval gaat ervaren en buitenschools ook samen feest vieren met kinderen van andere scholen. En wie weet komt de oude traditie voor de drukbezochte jeugdcarnaval weer terug.

#CMKVught #kansengelijkheid #educatieondersteuning