Meer over de opdracht

Beschrijving

Per groepje krijg je een kaartje waarop een activiteit staat, bijvoorbeeld wagen bouwen. Maak met het groepje een tableau vivant.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.