Meer over de opdracht

Beschrijving

Neem een voorwerp uit de leskist en vertel wat dit voor voorwerp is en wat voor een functie dit heeft. Verzin daarna een fantasieverhaal over dit voorwerp.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.