Beste ICC-ers  en Carnaval minnende leerkrachten in Vught,

Afgelopen jaren kregen wij wel eens de vraag of Plaza Cultura ook aandacht zou kunnen schenken aan Carnaval in het Vughtse. Niet eerder hadden we het gevoel dat we hier een goede partij in beeld hadden waar we mee zouden kunnen samen werken. Onlangs zijn wij: Heleen en Dian samen met Sander Pieters van Jongerencentrum Elzenburg in gesprek geweest met Natasja van Sterkenburg en Anouschka van Kolck uit Dommelbaorzedurp (Vught). En nu denken wij dat er een mooie match gemaakt kan worden met dit enthousiaste educatieteam waar aandacht is voor inhoud, duurzaamheid en natuurlijk het plezier!

Natasja en Anouschka hebben namelijk de afgelopen jaren flink veel tijd gestoken in een educatieproject rondom Carnaval en dan meer specifiek Carnaval in Dommelbaorzedurp in Vught. Voor dit educatieproject hebben zij het beeldmerk in het leven geroepen van Ties en Fien voor de Vughtse Basisscholen. Het educatieproject Ties en Fien is in drie gedeeld: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Het uitgangspunt voor het educatieproject Ties en Fien is: Carnaval is immaterieel, cultureel erfgoed en onderdeel van de Brabantse identiteit. Daarnaast kan het zorgen voor sociale verbinding want carnaval vier je voor, door en met elkaar.

Natasja en Anouschka willen jullie graag kennis laten maken met dit project en laten zien hoe dit verbonden kan worden aan de reguliere lessen, zoals rekenen, taal maar natuurlijk ook muziek en bijvoorbeeld drama. Daarnaast kunnen “buiten-de-klas” activiteiten en buitenschoolse activiteiten aangeboden worden die naadloos aansluiten bij dit project.

Meet en greet
Daarom hebben we op woensdag 10 november jl. in de Elzenburg een Meet en Greet met Ties en Fien georganiseerd waar een aantal leerkrachten van scholen aanwezig waren die Carnaval voor hun school organiseren. Natasja en Anouschka hebben ons meegenomen in het verhaal van Ties en Fien en hoe je daar met je leerlingen mee aan de slag kunt (onderaan deze tekst vind je de presentatie als bijlage). Vervolgens hebben we gekeken naar ideeën die zijn ontstaan die kunnen gaan plaatsvinden in de aanloop naar én tijdens de Carnaval 2022 al dan niet samen met Jongerencentrum Elzenburg.

Daarna heeft Natasja een mail met tijdlijn gestuurd aan deze deelnemers gestuurd en aan de scholen waarmee zij al contact was. Deze tijdlijn delen we hier graag. Het zou namelijk heel mooi zijn als we veel leerlingen kunnen verbinden aan Carnaval zowel binnen als buiten de school en dat hierdoor een kruisbestuiving ontstaat tussen jongeren in het Vughtse!

Tijdlijn:

  • vóór eind november – doorgeven of jullie school meedoet en welke aantallen per groep/lesmateriaal
  • vóór eind december – doorgeven wat jullie school graag als extra activiteit zou willen zien of doen
  • vóór eind januari – we stemmen samen de planning af welke activiteit, wanneer, door wie
  • februari – het feest kan beginnen!!!!!

Aanmelden en contact:
Natasja van Sterkenburg via email: carnavalindommelbaorzedurp@gmail.com