De introductie van het (educatieproject) ‘Ties en Fien’ op de basisscholen in Vught kan zonder meer geslaagd genoemd worden. Dat was op te maken uit het gesprekje dat Natasja en Erwin van Sterkenburg hadden in het NOVO3-programma ‘Wat een Weekend’ afgelopen weekend. De presentatoren Marcel van den Heuvel en Geert-Jan van den Heuvel namen alle tijd om tot de kern van dit project te komen en konden niet anders concluderen dat de houdbaarheid van dit project wellicht langer zal duren dan verwacht.

Wat is het eigenlijk voor een project: uitgangspunt is ‘carnaval’. Dat wordt beschouwd als immaterieel cultureel erfgoed en onderdeel van de Brabantse en zeker Vughtse identiteit. Met dat als achtergrond zijn lespakketten samengesteld voor de onder-, midden en bovenbouw van de basisscholen. Tien basisscholen hebben daar dit jaar aan meegedaan, waarvan er 7 ook nog gebruik gemaakt hebben van speciale leskisten. Bijna alle schoolvakken worden met dit project verbonden of het nu om taallessen gaat of over rekenen, drama of muziek.
Veel meer over dit project is te vinden op de website www.tiesfien.nl. Via die site of via facebook of instagram kan men zelfs elfjeslid worden.