Meer over de opdracht

Beschrijving

Kun jij de blokjes hieronder terugvinden in de tekening? Elk blokje heeft een letter. Zet de letters achter elkaar en je ziet twee woorden die veel met carnaval te maken hebben.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.