Meer over de opdracht

Beschrijving

Het ingeslapen dorpje Klein Dommelbaorzedurp wordt sinds enige tijd geteisterd door Narrige Narren. Elke nacht veranderen enkele inwoners van het dorpje in Narrige Narren, die de andere bewoners bevriezen. De bevriezingen verdragen het daglicht niet.

Wat pas nog een eeuwenoude legende was, is plotseling op onverklaarbare wijze brute realiteit geworden! De dorpelingen zullen zich moeten verenigen om zich van deze plaag te ontdoen, en zo te zorgen, dat ten minste enkelen van hen dit verschrikkelijke avontuur overleven.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.