Meer over de opdracht

Beschrijving

Ohjee.., paniek! Paniek! De kinderoptocht begint zo dadelijk en Veldwachter Janus Vattum weet niet meer waar hij de snuupkeskar heeft gelaten. 

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.