Meer over de opdracht

Beschrijving

Ties heeft Fien een berichtje gestuurd maar hij kan er geen koek van bakken. Kun jij Ties helpen met ontcijferen?

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.