Meer over de opdracht

Beschrijving

Lees het verhaal over het dorp waar het verboden was om carnaval te vieren.

Vul de ontbrekende woorden in het verhaal in en gebruik daarvoor de woorden die in het vierkant hieronder staan.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.