Meer over de opdracht

Beschrijving

Wat betekenen deze woorden in het dialect? Kijk goed naar het woord, spreek het hardop uit en verbind het woord met het bijbehorende plaatje.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.