Meer over de opdracht

Beschrijving

Wat betekenen deze woorden in het dialect of wat betekenen de begrippen in het Dommelbaorzedurpse carnaval? Verbind het woord of begrip met de uitgebreide uitleg daaronder.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.