Meer over de opdracht

Beschrijving

Welke woorden kun je maken met de letters uit het woord “CARNAVAL”?

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.