Meer over de opdracht

Beschrijving

Alle letters liggen door elkaar!

Kleur de verschillende letters zoals aangegeven door de Hofnar. Maak van de overgebleven letters een echt Brabants woord.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.