Meer over de opdracht

Beschrijving

Nou Ties, nou gaan we het nog een klein beetje moeilijker maken.
Kun jij raden welke getallen hier staan in Romeinse cijfers?

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.