Meer over de opdracht

Beschrijving

Kun jij goed rekenen? Maar eh.. ben je ook een beetje goed met taal en spelling?

Reken de sommen uit en schrijf het goede antwoord in de blokjes.

Welk woord komt er van boven naar onder gelezen te staan?

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.