Meer over de opdracht

Beschrijving

Voor ieder raodslid is er een ballon. Reken de som uit en trek een lijn tussen het raodslid en de ballon met de uitkomst van de som.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.