Meer over de opdracht

Beschrijving

Kun jij de sommen uitrekenen? Schrijf ze op in Romeinse cijfers en in normale cijfers.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.