Meer over de opdracht

Beschrijving

In elk vakje van het vierkant moet een getal komen te staan maar de getallen mogen van boven naar beneden en van links naar rechts maar éénmaal voorkomen.

Kun jij de vakken verder aanvullen met de juiste getallen?

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.