Meer over de opdracht

Beschrijving

Elk plaatje staat gelijk aan een getal van 1 tot en met 6. Weet jij welk getal bij welk plaatje hoort?

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.