Meer over de opdracht

Beschrijving

Kleur de vakjes met een cijfer erin met de kleur zoals aangegeven in de legenda.

Rechten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg.